Latoszyn Zdrój na ostatniej prostej! Status Uzdrowiska lada dzień

Kiedy we wrześniu 2020 roku oddawano do użytku pijalnie wód siarczkowo-wapniowych, tężnie solankową, amfiteatr oraz ścieżki spacerowe i edukacyjne nadeszła także informacja o zgodzie Ministerstwa Zdrowia na lecznictwo uzdrowiskowe.  Wówczas również przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że decyzja Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska dla Latoszyna i Podgrodzia to tylko formalność, która powinna się zakończyć jeszcze w 2020 roku. Jak się okazało na taką decyzję gmina musiała czekać do 2022 roku.

Status daje ogromny potencjał dla uzdrowiska w Latoszynie – Zdroju. Chodzi głównie o możliwości inwestycyjne, prowadzenie działalności leczniczej w kierunkach chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych czy układu  nerwowego. Status to także rozwój działalności usługowej, turystycznej, rolniczej i handlowej. Na terenach objętych statusem uzdrowiska ograniczona będzie działalność zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400m², obiektów budowlanych mogących znacząco oddziaływać na środowisko.