Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny na zagospodarowanie uzdrowiska Latoszyn Zdrój

W roku 2021 została nawiązana współpraca pomiędzy Latoszynem Zdrój a Politechniką Rzeszowską –  Wydziałem Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – zespołem Architektury.

Prezes Latoszyn Zdrój Marcin Nowak wraz opiekunami III roku Architektury – dr inż. arch. Joanna Dudek oraz dr inż. arch. Rafał Mazur podjęli współpracę. Został zaproponowany studentom Konkurs Architektoniczno-Urbanistycznym na zagospodarowanie uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej pokazali swoją wizję na zagospodarowanie terenów wokół uzdrowiska Latoszyn – Zdrój.  Ciekawych pomysłów i intrygujących rozwiązań nie brakowało.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo:

1. Dominika Szynal, Paulina Więcek

1. Małgorzata Musiał, Zuzanna Skrzat

II miejsce:

2. Przemysław Dybaś, Wiktoria Jankowska

III miejsce ex aequo:

3. Anna Klocek, Paulina Krasowska, Paulina Książek

3. Przemysław Śliwka, Wiktor Zelek

Dziękujemy serdecznie studentom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i wkład pracy w organizację konkursu oraz jego ciekawe efekty, które są wkładem w rozwój naszego uzdrowiska – Latoszyn Zdrój.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/konkurs/