2,5 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Dębica

Będą remonty jezdni w miejscowościach: Pustków, Zawada, Głobikowa, Brzeźnica oraz Stobierna. Gmina Dębica pozyskała blisko 2,5 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których  funkcjonowały PGR-y. Środki pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i stanowią 98% wartości całości inwestycji.

Wójt Stanisław Rokosz wspomina również o terminie realizacji planowanych zadań.

 

Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica” zakłada remont blisko 6 km dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i asfaltowej na terenie miejscowości Pustków, Zawada, Głobikowa, Brzeźnica oraz Stobierna. Na inwestycji skorzystać mają przede wszystkim mieszkańcy.