18,6 mln zł dla Gminy Dębica.

Gmina Dębica pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 18,6 mln zł Środki zostaną przeznaczone na budowę i remont dróg oraz chodników na terenie gminy, sieć kanalizacji sanitarnej oraz budowę sali gimnastycznej w Gumniskach.

Gmina Dębica wnioskowała o dofinansowanie na poprawę infrastruktury drogowej. Za pozyskane środki zostanie dokonana budowa i przebudowę dróg gminnych o długości ok. 7,0 km wraz z budową chodników i niezbędnej infrastruktury. Wykonana zostanie również nawierzchnia asfaltowa na odcinkach, na których obecnie jest nawierzchnia żwirowa lub tłuczniowa. Na ten cel udało się pozyskać 13,3 mln zł.

Kolejny wniosek, na który Gmina Debica pozyskała dofinansowanie to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach takich jak Nagawczyna, Latoszyn i Brzeźnica o długości ok. 3,0 km wraz z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą. Kwota otrzymanego dofinansowania to 1,7 mln zł.

Na infrastrukturę sportową i edukacyjną również udało się pozyskać znaczną kwotę. Dzięki temu rozbudowany o salę gimnastyczną zostanie budynek szkoły w Gumniskach. W ramach wnioskowanych środków zrealizowany zostanie I etap inwestycji. Zakres prac ma obejmować rozbiórkę części budynku szkoły, przebudowę sieci oraz budowę sali. Na ten cel Gmina dostała 3,6 mln zł.

Łącznie z Polskiego Ładu udało się pozyskać 18,6 mln zł.

Dofinansowanie jest efektem współpracy z parlamentarzystami oraz odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, które są wynikły poo konsultacjach społecznych. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/duze-dofinansowanie-z-polskiego-ladu-dla-gminy-debica-3651.html