2,5 mln zł na drogi gminne

Rozstrzygnięta została III edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa.

Wśród Gmin, które aplikowały o środki znalazła się również Gmina Dębica, która otrzymała dofinansowanie na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica”, które wynosi  2 479 400 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont 5,76 km dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i asfaltowej na terenie miejscowości Pustków, Zawada, Głobikowa, Brzeźnica oraz Stobierna. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników dróg gminnych w miejscowościach, gdzie funkcjonowały PGR.

Dofinansowanie, o którym mowa stanowi 98% wartości całości inwestycji.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/2-5-mln-zl-na-drogi-gminne-2780.html