Wielka akcja sadzenia drzewek w całej Gminie Dębica! Wszyscy chwycili za łopaty

Wielka akcja sadzenia drzewek w całej Gminie Dębica! Mieszkańcy, uczniowie i dyrekcja szkół, sołtysi, strażacy, koła, stowarzyszenia. Wszyscy chwycili za łopaty, ubrali rękawice i zasadzili jarzębiny oraz katalpy. Proekologiczna inicjatywa ma na dobre pożegnać zimę i przywitać wiosnę.

O tą Eko akcję zabiegała również Młodzieżowa Rada Gminy Dębica. Inicjatywa sadzenia drzewek pod patronatem Wójta wpisała się w działania Gminy Dębica w zakresie ekologii i edukacji. Przeprowadzona we wszystkich sołectwach akcja była również świetną okazją do integracji społeczności lokalnej.