Zbigniew Szurek Zasłużony dla Powiatu Dębickiego

Zbigniew Szurek „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego rajcy jednogłośnie zdecydowali przyznać ten zaszczytny tytuł działaczowi, który od prawie 60-ciu lat aktywnie związany jest z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oficjalne przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” planowane jest podczas uroczystych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, przy okazji tradycyjnej premiery opery przygotowywanej pod kierownictwem Pawła Adamka.