AKCJA SADZENIA DRZEWEK w STOBIERNEJ

Jedni witają pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, topiąc marzannę, a inni uczestniczą w proekologicznych inicjatywach. Chcąc inspirować wszystkich do podejmowania działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu mieszkańcy wsi Stobierna wybrali  drugi z wymienionych sposobów pożegnania zimy.  Wspólnie 21 marca 2022r. na działce gminnej  przy sklepie  w Stobiernej zasadzili jarzębiny i katalpy.

W Akcji Sadzenia Drzewek  wzięli udział:

Radna Gminy Dębica – Bernadetta Ciszek
Sołtys wsi Stobierna – Małgorzata Pyskaty
Dyrektor PSP w Stobiernej – Bożena Sztogrin
Przedstawiciele Klubu Seniora- Sabina Kłusek, Maria Momola, Lucyna Siop,  Józefa Ciebień
Przedstawiciele OSP w Stobiernej – Mirosław Miazga, Aleksandra Miazga
Lider Młodzieżowej Rady Gminy – Nikola Sroka- uczennica kl. VII
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Kłusek – uczennica kl. VIII

Była  to wyśmienita okazja do zacieśniania więzi międzyludzkich i wspólnego kreowania zielonego wizerunku miejscowości, w której się mieszka, pracuje, uczy.

Inicjatywa wpisuje się  w działania Gminy Dębica w zakresie ekologii i edukacji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/akcja-sadzenia-drzewek-w-stobiernej-2622.html