Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu.

 

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

 

W roku 2021 r. przekazaliśmy blisko  609.800,00 złotych na działania w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego.

 

W tym roku w ramach planowanego naboru chcemy przekazać mieszkańcom Województwa Podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych
i samopomocowych łączną kwotę – 620.000,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

·         Ścieżka I – Oddolne inicjatywy mieszkańców;
·         Ścieżka II – Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”

Ścieżka III – WYGRAJ W TYSIĄCA – nabór czasowo zawieszony
Ścieżka IV – Mikrodotacje branżowe

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi, które odbędą się:

 

21 marca 2022 r. o godz. 17:00 (powiat krośnieński) Miejsce spotkania: Dom Ludowy w Wietrznie, 38-450 Dukla.

22 marca 2022 r. godz. 17:00 (powiat jasielski). Miejsce spotkania: Dom Ludowy w Warzycach,
38-200 Warzyce

23 marca 2022 r. godz. 13:30 (powiat brzozowski). Miejsce spotkania: Urząd Miasta w Brzozowie, ul Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów, sala narad

23 marca 2022 r. godz. 17.00 (powiat dębicki). Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, 39-204 Góra Motyczna 31

 

Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczyna się z dniem 10 marca i trwać będzie do 8 kwietnia 2022 r. roku, godz. 16:00.

 

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.

 

Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” (powiaty: dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski) osobą do kontaktu jest Justyna Jacek  – koordynator  lokalny Projektu
(tel. 668 948 983, e-mail: justynajacekk@gmail.com).

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podkarpackie-inicjatywy-lokalne-2021-2023-2623.html