Węgiel dotarł do Gminy Dębica

Węgiel dla Mieszkańców dotarł w dniu dzisiejszym, tj. 30.11.2022 do stacji Pustków Kochanówka.

Umowa między Gminą Dębica, a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (sprzedawcą wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych) została podpisana dnia 18 listopada br. Na mocy jej postanowień węgiel miał dotrzeć do Gminy już w poniedziałek, tj.28 listopada. Nastąpiło jednak opóźnienie ze strony dostawcy i węgiel dotarł do nas w późniejszym terminie (30.11.2022 r.), a co za tym idzie Mieszkańcy będą mogli go odbierać (po uiszczeniu opłaty i odebraniu faktury) dnia 1 grudnia br.

Uprawnionych do zakupu węgla było: 4.681 os.

Ilość złożonych wniosków na dzień 29.11.2022: 1.304 os.

Ilość pozytywnie zweryfikowanych na dzień 29.11.2022: 1.044 os.

Od dnia 1 grudnia br. będzie możliwy odbiór węgla z 3 składów na terenie Gminy Dębica:

KOZŁÓW – Jacek Pawlus (tel. 14 677 00 28) adres: Kozłów 99C
BRZEŹNICA UL. KOLEJOWA 13 – Jacek Sola (tel. 503 546 413)
PODGRODZIE – Stanisław Kolak (tel. 14 677 41 66) adres: Podgrodzie 59K

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wegiel-dotarl-do-gminy-debica-3010.html