Węgiel dla Mieszkaców Gminy Dębica

Umowa między Gminą Dębica, a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (sprzedawcą wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych) została podpisana dnia 18 listopada br. Na mocy jej postanowień węgiel miał dotrzeć do Gminy już w poniedziałek, tj.28 listopada. Nastąpiło jednak opóźnienie ze strony dostawcy i węgiel dotrze do nas w późniejszym terminie, a co za tym idzie Mieszkańcy będą mogli go odbierać (po uiszczeniu opłaty i odebraniu faktury) dnia 30 listopada.

Dziękujemy Posłowi RP Janowi Warzecha za możliwość szybkiej realizacji tego zadania.

Informujemy, że od dnia 30 listopada br. będzie możliwy odbiór węgla z 3 składów na terenie Gminy Dębica:

KOZŁÓW – Jacek Pawlus (tel. 14 677 00 28) adres: Kozłów 99C
BRZEŹNICA UL. KOLEJOWA 13 – Jacek Sola (tel. 503 546 413)
PODGRODZIE – Stanisław Kolak (tel. 14 677 41 66) adres: Podgrodzie 59K

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wegiel-dla-mieszkacow-gminy-debica-3000.html