Kolejna partia węgla dotarła do Gminy Dębica

Węgiel dla Mieszkańców dotarł w dniu dzisiejszym, tj. 22.12.2022 do stacji Pustków Kochanówka. Tym razem do rozdysponowania będzie 1100 ton.

Niebawem aneks do obowiązującej umowy  między Gminą Dębica, a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (sprzedawcą wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych) zostanie podpisany z datą realizacji do końca kwietnia 2023 r. na kolejne 6 ton, które przeznaczone są dla mieszkańców na 2023 rok.

Uprawnionych do zakupu węgla było: 4.681 os.

Możliwy odbiór węgla z 3 składów na terenie Gminy Dębica:

KOZŁÓW – Jacek Pawlus (tel. 14 677 00 28) adres: Kozłów 99C
BRZEŹNICA UL. KOLEJOWA 13 – Jacek Sola (tel. 503 546 413)
PODGRODZIE – Stanisław Kolak (tel. 14 677 41 66) adres: Podgrodzie 59K

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejna-partia-wegla-dotarla-do-gminy-debica-3048.html