Wakacyjne remonty

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów i dobra okazja do podreperowania budynków, z których korzystają w ciągu roku szkolnego. Gmina Dębica sukcesywnie stara się podnieść bezpieczeństwo, jak i samą estetykę budynków użyteczności publicznej, z których korzystają uczniowie i tak na ten moment realizowane są trzy inwestycje, z których dwie zakończą się do czasu rozpoczęcia nauki, natomiast termomodernizacja

W Publicznej Szkole Podstawowej w Paszczynie rozpoczęto pierwszy etap remontu instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły. Remont jak najbardziej uzasadniony ze względu na długoletnie użytkowanie oraz użycie już starych materiałów, w tym przewodów aluminiowych, które ulegały częstym awariom. Środki finansowe zostały przyznane na wniosek Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w wysokości 50 000,00 zł.

Kolejny remont opiewający na kwotę 38 500 zł  polega na adaptacji części małej sali gimnastycznej mieszczącej się Zespole Szkół w Głobikowej na salę lekcyjną dla klasy 1. Z wnioskiem o wykonanie remontu wystąpiła p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Głobikowej.

Największy remont to termomodernizacja wraz z remontem budynku biblioteki publicznej w Latoszynie, z której korzystą uczniowie. Zakończy się on w październiku br. Inwestycja opiewa na kwotę 129 150,00 zł i polega na wykonaniu docieplenia budynku, wykonania odboju z kostki brukowej oraz przyłącza wody do budynku. Natomiast wewnątrz budynku zostaną wymienione drzwi, położona zostanie nowa posadzka PCV. Zostaną także pomalowane ściany, wykonany zostanie montaż nowych lamp LED, a w łazience położone zostaną płytki oraz zamontowane zostaną nowe umywalka, ustęp WC oraz zlew.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wakacyjne-remonty-2795.html