Wakacyjne remonty w Gminie Dębica

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów i dobra okazja do podreperowania budynków, z których korzystają w ciągu roku szkolnego. Gmina Dębica sukcesywnie stara się podnieść bezpieczeństwo, jak i samą estetykę budynków użyteczności publicznej, z których korzystają uczniowie i tak na ten moment realizowane są trzy inwestycje, z których dwie zakończą się do czasu rozpoczęcia nauki.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Paszczynie rozpoczęto pierwszy etap remontu instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły. Remont jak najbardziej uzasadniony ze względu na długoletnie użytkowanie oraz użycie już starych materiałów, w tym przewodów aluminiowych, które ulegały częstym awariom. Środki finansowe przyznane przez Wójta Gminy Dębica na ten cel, wynoszą 50 000,00 zł. Kolejny remont opiewający na kwotę 38 500 zł  polega na adaptacji części małej sali gimnastycznej mieszczącej się Zespole Szkół w Głobikowej na salę lekcyjną dla klasy 1. Z wnioskiem o wykonanie remontu wystąpiła p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Głobikowej.Największy remont to termomodernizacja wraz z remontem budynku biblioteki publicznej w Latoszynie, z której korzystają uczniowie. Zakończy się on w październiku br. Inwestycja opiewa na kwotę 129 150,00 zł i polega na wykonaniu docieplenia budynku, wykonania odboju z kostki brukowej oraz przyłącza wody do budynku. Natomiast wewnątrz budynku zostaną wymienione drzwi, położona zostanie nowa posadzka PCV. Zostaną także pomalowane ściany, wykonany zostanie montaż nowych lamp LED, a w łazience położone zostaną płytki oraz zamontowane zostaną nowe umywalka, ustęp WC oraz zlew.