Opłata za śmieci nie wzrośnie

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Dębica. Otwarto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Dębica. Gmina Dębica na ten cel zamierzała przeznaczyć 9 mln 155 tys. zł. W przetargu wzięło udział wyłącznie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, które zaoferowało kwotę 9 mln 141 tys. zł.

Oznacza to, że przez okres 30 miesięcy stawka za odbiór odpadów nie ulegnie zmianie. Mimo ciągle zmieniających się cen materiałów i usług udało się powstrzymać wzrost cen dla mieszkańców. Jest to efekt właściwie przeprowadzanych inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa jak i skutecznego zarządzania Zarządu i przedsiębiorstwa.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dębica, która obejmuje 19 sołectw.

Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne. W czerwcu 2023 r. na terenie Gminy Dębica zlokalizowanych było 6 185 zamieszkałych budynków, w tym 33 wielolokalowych. Powyższe budynki zamieszkiwane były przez 21 788 osób

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oplata-za-smieci-nie-wzrosnie-3739.html