W Dębicy-Latoszynie odsłonięto tablicę pamięci ks. Kazimierza Dominiaka

W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. prałata Kazimierza Dominiaka. W Mszy Świętej, podczas której modlono się za budowniczego i wieloletniego proboszcza latoszyńskiej parafii, wziął udział tłum wiernych. Obecni byli przedstawiciele rodziny i koledzy rocznikowi z seminarium. Hołd zmarłemu przed rokiem kapłanowi złożyli również przedstawiciele władz powiatu, gminy i miasta.

Proboszcz parafii w Dębicy-Latoszynie urodził się w Zalasowej. Posługę duchownego rozpoczął w 1960 roku. Jako wikary służył w kilku parafiach m.in. w Dobrkowie, Szczepanowie i Kolbuszowej. Ukończył również studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Słynący z dużej skromności i pokory kapłan z Dębicą związany był od 1982 roku. Odpowiadał m.in. za budowę kościoła, cmentarza i plebani oraz tworzenie wspólnoty parafialnej.

Ks. prałat Kazimierz Dominiak funkcje proboszcza pełnił przez 23 lata. Po przejściu na emeryturę pozostał do dyspozycji wiernych. W dowód uznania zasług rada miejska przyznała mu tytuł „Zasłużony dla miasta Dębicy”. Zmarł w wieku 81 lat. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na latoszyńskim cmentarzu. W zamyśle twórców pamiątkowa tablica ma być dziękczynieniem za trud jaki ks. Dominiak włożył w duchowy i materialny rozwój ukochanej parafii.