Dębicka Szkoła Specjalna chce wystawiać jasełka w lepszych warunkach

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy zaprosili gości na jasełka. Młodzi aktorzy dali popis swoich talentów. Kostiumy, scenografię i teksty przygotowano z największą precyzją. Przedstawienie pt. „Wigilijna ulica”opowiadające o tym, co tak naprawdę liczy się w życiu, a zapominane jest w natłoku codziennych spraw wywarł na publiczności ogromne wrażenie. Odbiór utrudniało jednak miejsce, w jakim spektakl musiał został wystawiony. Mała i ciasna salka gimnastyczna daleko odbiega od dzisiejszych standardów na miarę placówki dla niepełnosprawnych dzieci.

Nowa siedziba Szkoły Specjalnej ma powstać w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przygotowanie terenu pod budowę wiąże się jednak z wycięciem drzew, co wywołało sprzeciw u niektórych mieszkańców.

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W jej skład wchodzą m.in. szkoła podstawowa, gimnazjum oraz specjalna szkoła przysposabiająca do pracy. Oferuje również Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, grupę wychowawczą w ZOZ a także Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy. Jest to jedyna w powiecie dębickim placówka kształcenia specjalnego.