Umowa na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP podpisana

We wtorek 7 listopada w Urzędzie Gminy Dębica podpisana została umowa na realizację I etapu budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica, które powstanie w Podgrodziu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami o powierzchni użytkowej 414,35 m2. Obiekt podzielony będzie na trzy elementy – część garażową, jednokondygnacyjną, część zasadniczą – dwukondygnacyjną, na której zaprojektowano w formie attyki wyższą część budynku, ponad część zasadniczą. Budynek przykryty ma być dachem płaskim.

Zamówienie obejmuje I etap inwestycji, tj. roboty ziemne i przygotowawcze, roboty fundamentowe wraz z izolacjami, przyłączeniem instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, zgodnie z przedmiarem robót.

Wykonawcą zadania jest firma Alpaline Invest Sp. z o.o.  

Wartość inwestycji to 304 068,96  PLN.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-budowe-centrum-zarzadzania-kryzysowego-jednostkami-osp-podpisana-3729.html