Umowa na adaptację Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne

Dnia 01 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na adaptację Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne.

Wykonawca: Pan Tomasz Nowak, Dąbrówki Breńskie 89, 33-210 Olesno.

Kwota inwestycji: 379 803,60  zł  brutto.

Termin: 7 miesięcy od podpisania umowy

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (Ośrodka Zdrowia) w Gumniskach na budynek mieszkalny wielorodzinny. Dzięki temu mieszkańcy domu nauczyciela w Gumniskach zostaną przeniesieni do nowych mieszkań, a na miejscu domu nauczyciela powstanie sala gimnastyczna przy szkole.

Przedmiotowy budynek ma dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice, technologia budowy: murowana.
W budynku będą znajdować się 4 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (piwnice):
– 2 lokale mieszkalne będą zlokalizowane na parterze,
– 2 lokale mieszkalne będą zlokalizowane na piętrze.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
– Roboty budowlane i wykończeniowe;
– Izolację ścian fundamentowych;
– roboty z branży elektrycznej;
– roboty z branży sanitarnej;

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-adaptacje-osrodka-zdrowia-w-gumniskach-na-lokale-mieszkalne-3013.html