Remont prawie skończony

Trwają prace budowlane  przy  zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (Ośrodka Zdrowia) w Gumniskach na budynek mieszkalny wielorodzinny – 4 lokale mieszkalne. Budynek będzie posiadał również jedno pomieszczenie przeznaczone dla Sołtysa, w którym będzie mógł spotykać się z mieszkańcami. Przeprowadzenie robót budowlanych (remontowych) w przedmiotowym budynku jest podyktowane remontem budynku szkoły w Gumniskach, w której jest planowana rozbudowa o sale gimnastyczną.

Inwestycja w ramach zadania „Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne” realizowana przez Tomasza Nowaka z Olesno kosztować będzie Gminę Dębica 379 tys. zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/remont-prawie-skonczony-3196.html