Rozpoczęły się prace w Ośrodku Zdrowia w Gumniskach.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (Ośrodka Zdrowia) w Gumniskach na budynek mieszkalny wielorodzinny – 4 lokale mieszkalne. Budynek będzie posiadał również jedno pomieszczenie, w którym Sołtys będzie mógł spotykać się z mieszkańcami. Przeprowadzenie robót budowlanych (remontowych) w przedmiotowym budynku jest podyktowane remontem budynku szkoły w Gumniskach, w której jest planowana rozbudowa o sale gimnastyczną.

Inwestycja w ramach zadania „Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Gumniskach na lokale mieszkalne” realizowana przez Tomasza Nowaka z Olesno kosztować będzie Gminę Dębica 379 tys. zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozpoczely-sie-prace-w-osrodku-zdrowia-w-gumniskach-3030.html