Rozpoczęto budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podgrodziu

Dzisiaj tj. 17 listopada 2023 r. miało miejsce uroczyste wbicie łopaty pod budowę  Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica

Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku użyteczności publicznej – Centrum Zarządzania Kryzysowego Jednostkami OSP w Gminie Dębica wraz z niezbędnymi instalacjami w m. Podgrodzie

W projektowanym budynku znajdować się będzie  garaż dwustanowiskowy dla wozów strażackich, pralnia z pomieszczeniem porządkowym, szatnie odzieży własnej i odzieży strażackiej, umywalnie i  WC osobne dla kobiet i mężczyzn, oraz część socjalno – biurowa wraz ze stanowiskiem zarządzania kryzysowego.

 - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku  -        325,24 m2

– wymiary budynku                                                   -        24,90m x 13,45m

– wysokość budynku                                                 -        12,0 m

Szacunkowa wartość inwestycji to 2,5 mln zł. Dzisiejsze wbicie łopaty obejmuje to rozpoczęcie I etapu inwestycji, tj. roboty ziemne i przygotowawcze, roboty fundamentowe wraz z izolacjami, przyłączeniem instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Wykonawcą będzie firma Alpaline Invest Sp. z o.o., a wartość robót to kwota 304 tyś. zł. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót do połowy grudnia 2023 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozpoczeto-budowe-centrum-zarzadzania-kryzysowego-w-podgrodziu-3757.html