Ulica w ukraińskim Niżynie nazwana na cześć Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

02 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Radni Miejscy Niżyna zdecydowali, że jedna z ulic w miejscowości będzie nosiła nazwę „Dębica”. Inicjatywa ta jest wyrazem wdzięczności ukraińskiego miasta za wsparcie jakie okazali dębiczanie po wybuchu wojny naszemu sąsiadowi zza wschodniej granicy.

Ulica w ukraińskim Niżynie nazwana na cześć Dębicy

Ulica w ukraińskim Niżynie nazwana na cześć Dębicy

Podczas lipcowej wizyty w naszym mieście Oleksand Kodoła, burmistrz Niżyna zapowiedział podjęcie uchwały w sprawie nadania jednej z ulic nazwy miasta ,,Dębica”. Tak też się stało 29 sierpnia, kiedy radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

W piśmie od burmistrza Niżyna informującym o tym fakcie czytamy – Ta inicjatywa jest gestem głębokiej wdzięczności Niżyn dla mieszkańców Dębicy za solidarność i pomoc jakiej nam udzieliła wasza społeczność podczas aktywnej fazy działań wojennych. Dzięki Waszemu wsparciu Niżynowi udało się uniknąć katastrofy humanitarnej. Udzielono pomocy najsłabszym grupom mieszkańców naszego miasta, a także siłom Zbrojnym Ukrainy i Obrony Terytorialnej.

Miasto Dębica od rozpoczęcia wojny na Ukrainie zorganizowało kilka transportów z pomocą humanitarną bezpośrednio do Niżyna.

Źródło: https://debica.pl/ulica-w-ukrainskim-nizynie-nazwana-na-czesc-debicy/