Witaj szkoło!

Szkoła Podstawowa w Zwierniku

W 11 szkołach podstawowych i 2 samodzielnych przedszkolach w gminie Pilzno rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym do szkół podstawowych łącznie uczęszczać będzie 1 579 uczniów, w tym 4 z Ukrainy. Do klas pierwszych przybyło 190 dzieci. Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom spokojnego, owocnego nowego roku szkolnego życzą burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska oraz dyrektor i pracownicy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w naszej gminie przedstawia się następująco:

Dobrków – 146

Jaworze Górne – 46

Lipiny – 89

Łęki Dolne – 98

Łęki Górne – 109

Machowa – 65

Parkosz – 37

Pilzno – 605

Słotowa – 109

Strzegocice – 178

Zwiernik – 97.

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało blisko 670 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, łącznie z wychowankami w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek  BDNP, to ponad 85% wszystkich zameldowanych na terenie gminy Pilzno.

W nowym roku szkolnym będą realizowane programy wsparcia dla uczniów związane z poprawą kondycji psychicznej i fizycznej, między innymi: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizowane w celu wsparcia uczniów po okresie pandemii, wf z AWF, „Akademia Młodych Zdobywców”, Szkolne Kluby Sportowe. 

Ponadto informujemy rodziców uczniów, że wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym przyjmowane będą w dniach od 1 do 15 września 2022 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/771