Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stobiernej zwiedzają Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej otrzymała środki zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/77 na dofinansowanie wyjazdu dla uczniów klas I-III do znajdujących się w Polsce miejsc związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez MEiN tj: muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Celem wycieczki, która odbyła się 15 czerwca 2022r.  było zwiedzenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce i Centrum Dziedzictwa Szkła w  Krośnie.

Dzięki odwiedzeniu tych niezwykłych  miejsc dzieci:

zapoznały się z technologią produkcji szkła, rodzajami produktów oraz składem chemicznym używanych materiałów,
zwiedziły Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
rozbudziły ciekawość świata i zyskały motywację do wycieczek
w przyszłości,
rozwinęły inwencję twórczą i sprawność manualną podczas warsztatów malowania na szkle,
zintegrowały się w grupie rówieśniczej, promując zdrowe
i wolne od nałogów formy wypoczynku,
rozwinęły i kształtowały zainteresowania artystyczne
i techniczne,
poszerzyły wiadomości o naszej małej ojczyźnie, którą jest Podkarpacie i nadal kultywować będą  dziedzictwo naszego regionu.

 Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Zwiedzanie odbywało się podczas normalnej pracy hutników. Uczniowie mogli poznać tajniki ręcznej produkcji szkła, zobaczyć cały cykl produkcyjny od przygotowania surowca poprzez wytop, wydmuchiwanie szkła, a następnie jego kształtowanie, odprężanie i zdobienie, aż do pakowania gotowego produktu. Brały także udział w warsztatach malowania na szkle oraz samodzielnie robiły szklane medale, które oczywiście zabrały ze sobą do domu. Z dużym zainteresowaniem przyglądały się procesowi tworzenia szklanych ozdób, ich malowania i grawerowania. Zwiedzanie zakończyliśmy oglądaniem ekspozycji młodych artystów  oraz zakupem pięknych, szklanych pamiątek.

  Następnym przystankiem była najstarsza na świecie nadal działająca kopalnia ropy naftowej w Bóbrce.  Na jej terenie znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego  im. Ignacego Łukasiewicza. W otoczeniu przepięknego lasu podziwiali  XIX wieczne kopanki, w których można zobaczyć naturalną ropę naftową czyli czarne złoto. Spacerując alejkami uczniowie oglądali urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące z XX wieku. Zwiedzili także Budynek Administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną. W budynku zgromadzono bardzo ciekawą kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną. Dzięki nowoczesnym ekspozycjom multimedialnym uczniowie przenieśli się w czasy kiedy na kopalni pracował jeszcze sam Ignacy Łukasiewicz.

   Dla wszystkich uczestników wycieczki był to dzień pełen nowych doświadczeń, wiedzy i niezapomnianych wrażeń. Uczestnictwo w wycieczce dostarczyło dzieciom mnóstwo znakomitej zabawy oraz wspaniałego wypoczynku.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/uczniowie-publicznej-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-stobiernej-zwiedzaja-polske-2743.html