Treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie konkursów o charakterze edukacyjnym i wychowawczym dla dzieci i młodzieży podczas kampanii Pola Nadziei 2016

reklama
Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie konkursów o charakterze edukacyjnym i wychowawczym dla dzieci i młodzieży podczas kampanii Pola Nadziei 2016” w okresie od 10.03.2016 r. do 08.06.2016 r.

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II z siedzibą Dębica, ul. Mickiewicza 2. Każdy w terminie do dnia 7 marca 2016 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.
Treść oferty

źródło: UM Dębica