Dyżury Konsultanta Funduszy Europejskich w marcu 2016 r.

reklama
472005beec

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Podczas dyżurów wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich przewidzianych na lata 2014-2020.

Dyżury odbędą się 4 i 18 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Dębicy (pok. 219) w godz. 9:00 – 13:00.  

Dodatkowych informacji o dyżurze udziela:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów
tel. 17 747 64 15/82/88

[email protected]
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

źródło: UM Dębica