Treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie dla dzieci zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody i ekologii, organizowanie konkursów”

reklama
Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie dla dzieci zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody i ekologii, organizowanie konkursów” w okresie od 10.04.2017 r. do 30.06.2017 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie „Dziesiątka” w Dębicy” z siedzibą w Dębicy, ul. Wagnera 4. Każdy w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

źródło: UM Dębica