Treść oferty na realizację zadania publicznego – 17 czerwca 2016

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i miejskich gimnazjów” w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r.

Z wnioskiem o realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy z siedzibą Dębica, ul. Kolejowa 29. Każdy w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

 

źródło: UM Dębica