Ta droga to przyszłość Zawady. Kosztować będzie ponad 2 miliony

W Zawadzie dzięki skutecznym staraniom Gminy Dębica, wkładowi własnemu i środkom od wojewody powstanie nowa droga. Odcinek zlokalizowany został pomiędzy potokiem Zawadka, a torami. W tym miejscu znajduje się obecnie droga gruntowa. Jak mówi sołtys Kazimierz Kudła po deszczu przejazd jest jednak bardzo trudny.

Gmina Dębica na powstanie ponad 3-kilometrowej drogi w tzw. Zawadzie Dolnej pozyskała blisko 1,7 mln zł promesy. Jest to jedna z największych tego typu dotacji w województwie podkarpackim. Koszt całkowity, wliczając w niego wkład własny gminy, oszacowany został na ponad 2,2 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku