Szanowni Rodzice

reklama

Serdecznie dziękuję za okazane zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Przeprowadzane w ostatnim okresie zapytania dotyczące faktycznego stanu wyposażenia uczniów w niezbędny sprzęt do zdalnej nauki w domu tj. komputery oraz dostęp do internetu – podyktowane były konicznością zebrania niezbędnych danych w celu przygotowania wniosków o zewnętrzne środki finansowe. Pozyskane fundusze na zakup nowego sprzętu pozwolą na lepsze doposażenie miejsc obecnej formy nauczania dla najbardziej potrzebujących.

Z uwagi na fakt przedłużenia zamknięcia szkół życzę zdrowia i spokoju na te nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Dębica

Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szanowni-rodzice-1539.html