Strażacy z Nagoszyna otrzymali nowy sprzęt

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie pozyskała środki finansowe w wysokości 10 000 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030” na realizację zadania pod tytułem: „Wsparcie doraźne OSP w Nagoszynie”.

W ramach zadania zakupiono i wykonano montaż nowych szaf strażackich na umundurowanie i sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie meblowe do pomieszczenia biurowego OSP.

Wyżej wymienione wsparcie to kolejne dofinansowanie, które poprawia działalność naszej jednostki, sprawia, że gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom wsi oraz gminy jest jeszcze wyższa niż do tej pory.  Poprzez otrzymane wsparcie doraźne znacznie wzrósł nasz potencjał, realizacja zadania zdecydowanie poprawiła i ułatwiła prowadzenie naszej działalności statutowej OSP. Ulokowanie sprzętu i umundurowanie w poszczególnych szafach poprawiło jakość bojową funkcjonowania jednostki, wyposażenie meblowe garażu w postaci szaf strażackich przyczyniły się do lepszego komfortu pracy ratowników, ale przede wszystkim zwiększyły gotowość do niesienia pomocy, pozwoliły szybciej reagować w nagłych przypadkach, tym samym poprawiając bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności.