Jednostka OSP w Nagoszynie zakończyła realizację projektu z programu Działaj Lokalnie

W ostatnich tygodniach druhny i druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie zaangażowani byli w realizację projektu pn. „Altanowa integracja” w ramach programu Działaj Lokalnie. Celem projektu było zagospodarowanie części działki obok Remizy OSP i wybudowanie na niej altany grillowej wraz z nasadzeniem roślinności. Wszystkie prace dobrowolnie w ramach prac społecznych wykonali strażacy z jednostki, tworząc miejsce wspólnych spotkań, zabaw oraz organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych.

Realizacja projektu i budowa altany była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa.

Zwieńczeniem realizacji projektu było spotkanie zorganizowane w niedzielę 22 października, podczas, którego podsumowano realizację projektu, omówiono działania i osiągnięte rezultaty. Prezes OSP druh Kamil Wolski podziękował wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i dobrowolnie wykonaną pracę społeczną na rzecz naszej miejscowości. Wraz z Naczelnikiem OSP druhem Tomaszem Węgrzynem wręczyli podziękowania za pomoc i wsparcie w realizacji projektu: Wójtowi Gminy Żyraków Panu Markowi Rączce, Zastępcy Wójta Panu Grzegorzowi Regule oraz Koordynatorowi Programu Działaj Lokalnie na terenie powiatu dębickiego a jednocześnie członkowi Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Panu Pawłowi Ochabowi.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach nie ukrywali zadowolenia i podziwu z realizacji projektu, podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie, wykonaną pracę i wszelkie działania jakie realizują, aby teren znajdujący się przy remizie stał się jeszcze bardziej atrakcyjny i służył wszystkim mieszkańcom.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/10/26/jednostka-osp-w-nagoszynie-zakonczyla-realizacje-projektu-z-programu-dzialaj-lokalnie/