Ślubowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej

Ponad 20 dzieci wraz z bliskimi zebrało się w Domu Kultury w Nagawczynie, aby złożyć ślubowanie na sztandar Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Nagawczyna. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru przez Strażaków OSP Nagawczyna, po czym odśpiewano hymn Floriana. Dzieci następnie powtarzały słowa przysięgi oraz ślubowały godnie reprezentować jednostkę OSP. Po uroczystości dzieci mogły skosztować waty cukrowej oraz popcorny.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/slubowanie-dzieciecej-druzyny-pozarniczej-3174.html