Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Nagawczyna nie próżnuje!

Przestrzegać statutu, godnie reprezentować drużynę, pilnie się uczyć na zajęciach, a przede wszystkim być dobrym kolegą! To niektóre z punktów przysięgi, którą złożyli mali druhowie. Członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Nagawczyna uroczyście ślubowali na sztandar. W sumie do jednostki należy ponad 20 dzieci.

Uroczystość zorganizowano w Domu Kultury w Nagawczynie. Małych strażaków bardzo wspierają rodzice, dziadkowie oraz inni najbliżsi.  Na cotygodniowych zajęciach mali strażacy uczą się bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz dbają o kondycję biorąc udział w ćwiczeniach sportowych. Nie brakuje też gier i zabaw. Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Nagawczyna nie próżnuje!