Skorzystaj z Portalu Interesanta, reguluj swoje zobowiązania bez wychodzenia z domu

Wtorek, 29 Wrzesień 2020

Dzięki Portalowi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dębicy każdy może na bieżąco sprawdzać i kontrolować swoje zobowiązania wobec miasta Dębicy – bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Portal Interesanta dostępny jest dla interesantów na miejskiej stronie internetowej pod

adresem: https://e-urzad.debica.pl. Usługi można realizować on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

W celu zalogowania się do portalu wymagane jest posiadanie tzw. profilu zaufanego, który można założyć w prosty sposób. Szczegółowa instrukcja zakładania profilu znajduje się TUTAJ

Dzięki profilowi bez wychodzenia z domu można sprawdzić m.in. zobowiązania wobec Gminy z tytułu: podatku od nieruchomości, wymiar podatku, wykaz nieruchomości, za które naliczany jest podatek; opłat za wywóz odpadów; podatku od środków transportu, wykaz pojazdów wg złożonych deklaracji oraz historię płatności internetowych.

Portal Interesanta powstał w ramach projektu: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miejskiego w Dębicy dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości prostych w obsłudze usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zachęcamy do korzystania z Portalu Interesanta, który jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem do realizacji spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/09/skorzystaj-z-portalu-interesanta-reguluj-swoje-zobowiazania-bez-wychodzenia-z-domu