Rozpoczną się badania geologiczne.

Firma Geofizyka Toruń S.A., która jest pełnomocnikiem spółki Polski Koncern Naftowy Orlen rozpoczęła praca przygotowawcze do badań geofizycznych na terenie Gminy Dębica. Od 1 kwietnia do 30 września będą prowadzone roboty geologiczne. Głównym celem zamierzonych prac sejsmicznych jest dokładne rozpoznanie tektoniki ze względu na jej wpływ na formowanie się złóż gazu. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych oraz przy użyciu materiałów wybuchowych (20%).

Rejestracja będzie dokonywana przy użyciu bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi, a na ich podstawie robione zdjęcia 3D. Dlatego też w razie potrzeby, przedstawiciel Geofizyki Toruń będzie ustalał z właścicielami gruntów terminy wejścia z pracami na poszczególne działki / gospodarstwa.

W nadsyłanych powiadomieniach spółka informuje, że za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze. W trakcie pomiarów, w efekcie niesprzyjających warunków pogodowych, np. ulewnych deszczy, mogą wystąpić bowiem szkody, wynikające z przejazdu pojazdów Geofizyki Toruń po naturalnym gruncie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozpoczna-sie-badania-geologiczne-3162.html