Rozmawiali o współpracy

Dzisiaj tj. 27 października 2023 r. na sali narad Urzędu Gminy Dębica odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Gminy Dębica z Organizacjami Pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Radni, Sołtysi jak i przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy. Na spotkaniu, które poprowadził Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek, został szczegółowo omówiony program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., po którym miała miejsce dyskusja. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zabierali kolejno głos na temat potrzeb realizacji zadań publicznych w nadchodzącym 2024 r. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się te ukierunkowane na działania na rzecz dzieci i młodzieży polegające na wsparciu, zagospodarowaniu czasu wolnego, budowaniu relacji między dziećmi a rodzicami, wsparciu psychologicznym oraz rozwijaniu kompetencji i zainteresowań. Znalazły się również pomysły skierowane do seniorów, mające za cel ich aktywizację w życiu społecznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym oraz zaangażowanie w budowanie pozytywnych relacji i chęci współpracy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozmawiali-o-wspolpracy-3705.html