Konsultacje z organizacjami pozarządowymi – Serwis informacyjny Miasta Dębica

27 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Plan współpracy Miasta Dębicy z organizacjami pozarządowymi będzie tematem konsultacji organizowanych w magistracie. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji spotkają się w najbliższy czwartek w sali sesyjnej.

Konsultacje dot. Regionalnej Strategii Innowacji w Dębicy

W czasie konsultacji przedstawiciele miasta wraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. będą dyskutować o celach, zakresie i zasadach współpracy na przyszły rok.

Spotkanie odbędzie się 29 września (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Dębicy o godz. 13:30. Zainteresowane osoby spotkają się w sali sesyjnej.

Program współpracy miasta z organizacjami obejmuje wspieranie lub powierzenie do realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji m.in. na pomoc społeczną, wspieranie rodziny, sztukę, upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Źródło: https://debica.pl/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi/