Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej przypomina o zmianie terminu składania wniosków w rządowym programie “Rodzina 500+”.

Jeśli rodzic lub opiekun nie zrobi tego do końca czerwca, to nie otrzyma świadczenia z wyrównaniem.  

Od tego roku prawo do 500+ na dziecko będzie ustalane na roczny okres trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia będzie złożenie wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej.

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ na dziecko na nowy okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., można już składać drogą elektroniczną np. przez bankowość elektroniczną.

Od 1 kwietnia br. wnioski będzie można składać drogą tradycyjną – bezpośrednio w GOPSie lub za pośrednictwem poczty/kurieta. 

Jeśli osoba ubiegająca się o 500+ złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia oraz wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca – co gwarantuje ciągłość wypłat od pierwszego miesiąca nowego okresu. 

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych dopiero w okresie od 1 maja do 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata pieniędzy za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 500+ złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dopiero w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej, w godzinach pracy (pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00) pod nr tel. 14 67 61 030 w. 43.

Więcej informacji na stronie: gov.pl.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1353