Informacja o terminie składania wniosków 500+

reklama

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że rodzice którzy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane świadczenie do dnia 31 maja 2021r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

 

 

 

Kolejny okres składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od dnia 1 luty 2021r. drogą elektroniczną, natomiast od dnia 1 kwietnia 2021r. papierowo w siedzibie GOPS w Jodłowej.

Z uwagi na powyższe obecnie nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci, które mają już przyznane to świadczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej pod nr tel. (14) 6833045 w godz. 7.00 – 15.00.

Źródło: http://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/2914-informacja-o-terminie-skladania-wnioskow-500