Nabór wniosków do Rządowego Programu Klub

Informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków: do 15.03.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-rzadowego-programu-klub-1978.html