Raport o stanie Gminy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) – art. 28aa, Wójt został zobowiązany, by corocznie do dnia 31 maja przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość uczestniczenia również mieszkańcom gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.

Raport o stanie gminy to dokument obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-818.html