Raport o stanie Gminy Dębica za 2019 rok

reklama

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. 2020 poz. 713) – art. 28aa, Wójt został zobowiązany, by corocznie do dnia 31 maja przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość uczestniczenia również mieszkańcom gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.

Raport o stanie gminy to dokument obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W szczególności obejmuje stan realizacji polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-debica-za-2019-rok-1588.html