Komunikat w sprawie targowiska miejskiego

reklama

Czwartek, 21 Maj 2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TARGOWISKACH MIEJSKICH W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Miasto Dębica informuje, że  na Targowiskach Miejskich przy ulicy Kraszewskiego nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-Cov-2.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb. W przypadku, stwierdzenia naruszeń wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia, łącznie z zamknięciem targowisk miejskich.

Informacja dla sprzedawców:

– osoby handlujące muszą mieć rękawiczki, dezynfekować je po każdym kontakcie
z pieniędzmi oraz mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos,

– zabrania się handlu poza terenem targowiska.

 Informacja dla kupujących:

– zakupy na targowisku będzie można zrobić:

poniedziałek – piątek  od 7.00 do 15.00,  Sobota: od 7.00 do 13.00

– przy wejściu na teren placów targowych należy zdezynfekować ręce (rękawiczki) udostępnionym środkiem dezynfekującym oraz mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos,

– w kolejce do jednego stoiska mogą znajdować się najwyżej 2 osoby zachowujące dystans min. 2 metrów od pozostałych klientów i sprzedawcy.

Apelujmy o ograniczenie się do wykonania niezbędnych zakupów a tym samym ograniczenie pobytu na terenie targowisk.

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/05/komunikat-w-sprawie-targowiska-miejskiego