Zarezerwuj miejsce handlowe – Serwis informacyjny Miasta Dębica

26 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Jeszcze tylko do końca października można składać wnioski o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na Targowiskach Miejskich w Dębicy, na rok 2024. Do wynajmu przeznaczone są miejsca handlowe pod zadaszeniem, na Placu Targowym „Mój Rynek” oraz  miejsca poza zadaszeniem na Placu „Bazar”, „Skarpa” oraz Parkingu „Mop”.

Zarezerwuj miejsce handlowe

Wnioski należy złożyć do 31 października 2023 r. na Dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy lub przesłać pocztą (ważna będzie data stempla pocztowego).

Osoby składające wnioski, posiadające gospodarstwo rolne, sadownicze lub ogrodnicze proszone są o dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających powyższy fakt.

W/w dokumenty będą pomocne w pracach komisji rozpatrującej złożone wnioski, w celu przyznania rezerwacji zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie „Zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalania wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim przy ul. Kraszewskiego”.

Źródło: https://debica.pl/zarezerwuj-miejsce-handlowe-2/