Posadzili róże i sosny. Kolejna akcja „Zielonej Dębicy”

Uczniowie zakasali rękawy, chwycili za łopaty oraz grabie i zrobili coś dobrego dla ziemi. Odpowiedzieli na apel Stowarzyszenia „Zielona Dębica” i razem z jego członkami posadzili w Parku Jordanowskim sosny czarne i róże pomarszczone.

Wszystko po to, by „poprawić estetykę w naszym mieście, ale przede wszystkim, aby stworzyć w okolicach parku, gdzie przebywają dzieci, przyjazny mikroklimat. Rośliny te bowiem charakteryzują się dużą zdolnością wychwytywania groźnych zanieczyszczeń” – czytamy na profilu „Zielonej Dębicy”.  W akcji wzięła udział młodzież z I LO, II LO oraz z Liceum Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica. Sadzonki zakupiono ramach projektu „Działań antysmogowych oraz estetyki miasta zgodne z zasadami ekorozwoju” ogłoszonego przez Miasto Dębica.