Relikwie św. Jana Pawła II w dębickim Kościele Klasztornym

Relikwie św. Jana Pawła II w dębickim Kościele Klasztornym. Liturgiczne wspomnienie wpisało się w obchody 45 rocznicy Mszy Pontyfikalnej Papieża Polaka. „Dziękujemy osobom świeckim za ważną inspirację, aby do kościoła gdzie był, modlił się i powiedział Słowo do Sióstr Służebniczek i Mieszkańców Dębicy Kardynał Karol Wojtyła wprowadzić relikwie” – pisze Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”.

Kard. Karol Wojtyła, 30 lipca 1972 roku uczestniczył w Dębicy w uroczystości 100-lecia śmierci Edmunda Bojanowskiego. Na uroczyste liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II zaprosiło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.