Radni zmienili statut Młodzieżowej Rady

18 lipca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Młodzieżowa Rada odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, reprezentując młodych mieszkańców i wspierając ich udział w podejmowaniu decyzji. Zmiana statutu ma na celu dostosowanie struktury i zasad działania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica do współczesnych wyzwań i potrzeb młodzieży. Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicielki młodego pokolenia – Aleksandry Żurek ze Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych, która aktywnie wspiera młodzież z terenu Gminy Dębica.

 Ważnym punktem była także zmiana programu Usług Społecznych i poszerzenie jego zakresu o nową  usługę społeczną tj. Mobilną  Usługę Transportową, która ma umożliwić osobom niepełnosprawnym i starszym dotarcie do placówek medycznych, urzędów, ośrodków wsparcia, sklepów itp.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica, dot. przebudowy instalacji c.o. i pomieszczeń w Zespole Szkół w Pustyni oraz budowy kładki pieszej nad rzeką Ostra w Gumniskach oraz w Braciejowej.

Uchylono także uchwałę  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych położonej w Nagawczynie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/radni-zmienili-statut-mlodziezowej-rady-3465.html