Projekt „Seniorom Na ratunek”- podpisanie umowy

reklama
Mops2

28 czerwca br. pomiędzy WUP Rzeszów a MOPS-em w Dębicy została podpisana umowa na realizację projektu „Seniorom na ratunek”. Jego realizacja potrwa do końca 2018 r.

Obejmie wsparciem 48 osób, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych codziennych czynności. Nowością realizowaną w ramach projektu są sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zamieszkałe w najbliższym otoczeniu osób niesamodzielnych. Projekt zakłada ponadto objęcie elektronicznym nadzorem 10 jego uczestników. Budżet projektu to ponad 860 tys. zł.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

źródło: UM Dębica